Sö 204

Södermanland: Överselö kyrka


: hier : skal : stenta : stei(n) ...kia(l)t : runi... ... (u)arfaitr : (i)(f)tiR : faþurs:broþur * sen *

Här ska stenen stå ... efter sig farbror


Runstenen sitter inmurad i kyrkans vägg till höger om ingången, synlig från utsidan.

Ristare: Äsbjörn 1 (A)

Foto © Christer Hamp 2007-08-08

Tillbaka till listan