Sö 207

Södermanland: Överselö kyrka


kuþr... ... (f)aþur sin * fur * hfila * hn * til * iklans * kuþ halbi * sil hns

Gudr ... sin fader. Han for manligen till England. Gud hjälpe hans själ.


Det som återstår av runstenen står rest på kyrkogården vid kyrkans västvägg

Ristare: Balle (A)

Foto © Christer Hamp 2007-08-08

Tillbaka till listan