Sö 206

Södermanland: Överselö kyrka


: hir : skal : stenta : staena : þisiR : runum : ru-niR :** raisti : k---auk : at syni : sina : auk : hielmlauk : at bryþr : sina *

Här skall stånda
stenarna dessa
av runor röda
reste dem Gudlög
efter sina söner och Hjälmlög efter sina bröder


Runstenen står rest på kyrkogården vid södra kyrkväggen, intill Sö 208. De båda stenarna har ursprungligen bildat ett monument. Var de från början stått är inte känt.

Foto © Christer Hamp 2007-08-08

Tillbaka till listan