Sö 210

Södermanland: Klippinge, Överselö socken


' uarasi ' lit ' risa ' stan ' þina ' a(t) ' [ulmk]a[R ' brþur '] sen ' kuþ ' (h)----- --- [' ha]ns * betr * þan * han * kuni * til * kerua * bali * risti [(r)(u)](n)iR þisaR ×

Var-Åse (?) lät resa denna sten efter Holmger, sin broder. Gud hjälpe hans själ bättre än han förtjänade. Balle ristade dessa runor.


Stenen står på västra sidan av vägen, vid en avtagsväg ca 200 m norr om gården Klippinge

Ristare: Balle (S)

Foto © Christer Hamp 2007-08-08

Tillbaka till listan