Sö 211

Södermanland: Ljunga, Överselö socken


stinulfR + auk × ha(k)- --- × þ[ur]RikR + auk × aubiarn × auk × uflati × þaiR : raistu × sta-- [þa]si : at × ulf × faþur + sin

Stenulv och Hake och Tryrik och Öbjörn och Ovlate, de reste denna sten efter Ulv, sin fader


Stenen står vid södra vägkanten i början av en backe upp till gårdsbyggnaderna vid Ljunga. Namnet Ovlate är ursprungligen ett tillnamn som betyder "fåfäng person, man med stora later".

Foto © Christer Hamp 2007-08-08

Tillbaka till listan