Sö 214

Södermanland: Årby, Överselö socken


* suin * let * ra[is]a * s(t)ain * þina * at * uikaiR * faþur * sen * koþan * b[yki| |i * a]rby * bali * risti *

Sven lät resa denna sten efter Vigeir, sin gode fader, som bodde i Årby. Balle ristade.


Runstenen står rest vid vid infarten till Årby

Ristare: Balle (S)

Foto © Christer Hamp 2007-08-08

Tillbaka till listan