Sö 213

Södermanland: Nybble, Överselö socken


s=tain : hiuk : esbern : stintn : at : uitum : bat miþ : runum : raisti : kyla : at : gaiRbern : boanta : sin :* auk * kofriþ : at : faþur : sin : han uaR : boanti : bestr i : kili : raþi : saR : kuni :

Stenen högg Äsbjörn
målad till minnesmärke.
Han band den med runor
Gylla den reste
efter Gerbjörn, sin make, och
Gudfrid efter sin fader.
Han var den bäste bonden i Kil.
Tyde den som kan!


Runstenen är rest på gårdsplanen vid Nybble. Från kyrkan går en väg mot Janslunda, därefter vägskylt "Nybble".

Ristare: Äsbjörn 1 (S)

Foto © Christer Hamp 2007-08-08

Tillbaka till listan