Sö 224

Södermanland: Grödby, Sorunda socken


: ragi : auk : sagsi : auk : tutr : r(a)(i)stu : stain : þinsa : at : fasta : faþur : sin

Ragge och Saxe och Dyntr reste denna sten efter Faste, sin fader


Runstenen står tillsammans med Sö 225 i ett snår 40 m söder om Trollstavägen, 100 m väster om Lilla Grödby gård.

Foto © Christer Hamp 2020-07-25