Sö 225

Södermanland: Grödby, Sorunda socken


-

-


Runstenen står tillsammans med Sö 224 i ett snår 40 m söder om Trollstavägen, 100 m väster om Lilla Grödby gård. Återgivningen av runorna ovan är hämtad från Södermanlands runinskrifter. Det är alltså fråga om en nonsensinskrift, runor och förvrängda runor utan mening.

Foto © Christer Hamp 2020-07-25