Sö 231

Södermanland: Trollsta, Sorunda socken


... ...u × ---- × -ftir --þiuka · ---ur sin · k-an

... [ristade stenen] efter ... sin [gode fader] ...


Det stora stenblocket står på östra sidan av Trollstavägen, 400 m norr om Segersängsvägen. Mycket av risningen är förstört.

Foto © Christer Hamp 2020-07-25