Sö 232

Södermanland: Trollsta, Sorunda socken


+ frau:stain : auk : ikul [: raistu stin] : at : þ[urbio]rn : faþur · sih au[k · þoriR · at broþur sin]

Frösten och Igul reste stenen efter Torbjörn, sin fader, och Tore efter sin broder


Runstenen står tillsammans med Sö 233 och Sö 234 på en villatomt på västra sidan om Trollstavägen, 500 m norr om Segersängsvägen. Den har tidigare legat som trapsten i ett hus som nu är rivet.

Foto © Christer Hamp 2020-07-25