Sö 242

Södermanland: Stav, Västerhaninge socken


᛭ ᛅᚢᚦᛅ ᛭ ᚱᛅᛁᛋᛏᛁ ᛭ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛬ ᛅᛏ ᛬ ᚼᛅᚱᛅᛚᛏ ᛫ ᛒᚢᛅᛏᛅ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛫ ᚠᛅᛋᛏᛚᛅᚢᚴ ᛫ ᛅᛏ ᛭ ᚠᛅᚦᚢᚱ ᛋᛁᚾ

+ auþa + raisti + stain : at : haralt • buata • sin : auk • fastlauk • at + faþur sin

Auda reste stenen efter Harald, sin make, och Fastlög efter sin fader


Runstenen står rest i Stav, 4 km sydost om Västerhaninge. Den står nära vägen på en villatomt, men staketet gör en omväg så att man kan nå stenen från vägen. Den hittades 1885 vid plöjning och hann läggas som bro till ett stall innan runorna upptäcktes. Stenen restes då på sin nuvarande plats.

Foto © Christer Hamp 2012-07-22