Sö 243

Södermanland: Stav, Västerhaninge socken


...-k... ... : sen :

... sin ...


Runstensfagmentet finns i Stav, 4 km sydost om Västerhaninge på en villatomt. Det upptäcktes 1865 vid grävning efter fyllningssten där ett hus tidigare stått. Troligen är det en del av den sten som på 1600-talet satt i ugnsmuren i det huset.

<

Foto © Christer Hamp 2012-07-22