Sö 261

Södermanland: Södra Betby, Österhaninge socken


-

-


Stenen står rest i skogskanten norr om en betesmark 200 m sydost om Beatelund. Vägen till stenen är väl skyltad, uppenbarligen av lokala entusiaster. Inskriften är en s.k. nonsensinskrift, runor och runliknande tecken utan språklig mening.

Foto © Christer Hamp 2012-07-22