Sö 276

Södermanland: Strängnäs domkyrka


sihuiþr : auk : suain : auk : uihielbr : auk : kyla : þaun : litu : raisa : stain : eftiR * olaif

Sigvid och Sven och Vilhjälm och Gylla de lät resa stenen efter Olev


Stenen sitter inmurad i kyrkans stenfot på södra sidan

Foto © Christer Hamp 2010-05-13

Tillbaka till listan