Sö 277

Södermanland: Strängnäs domkyrka


u--r : auk : inki:burk : (l)itu : ra... ... ...- : ...a at * uerþr * iki : inkuars : ma... ...

... och Ingeborg lät resa ... blir icke någon av Ingvars män


Stenen sitter inmurad i kyrkans stenfot på västra sidan, till vänster om ingången

Foto © Christer Hamp 2003-07-24

Tillbaka till listan