Sö 283

Södermanland: Botkyrka kyrka


... ...k tufi : þaiR lit:u rais[a : stain : þinsa : ftiR : ka-...]

... Tove lät resa denna sten efter ...


Runstenen ligger som grund under kyrkans hörn till höger om ingången. Bilden är tagen rakt uppifrån.

Foto © Christer Hamp 2005-04-29

Tillbaka till listan