Sö 281

Södermanland: Strängnäs domkyrka


...(a)lui : lit * kira : kubl : ifti... ... burþur : ulfs * þiR * a(u)... ... (m)iþ * ikuari : o : sirk*la(t)

... lät göra minnesmärket efter ... Ulvs broder. De ... österut ... med Ingvar i Särkland


Stenen är inmurad i kyrkans stenfot på västra sidan, på högra sidan om ingången.

Foto © Christer Hamp 2003-07-24

Tillbaka till listan