Sö 285

Södermanland: Botkyrka kyrka


× uikautrr * auk * --fun- * risþu * sten * i... ... ... ...ni * sina *

Vegöt och ... reste stenen efter ... sina söner


Stenen står avslappnat lutad mot kyrkans sydöstra hörn.

Foto © Christer Hamp 2005-04-29

Tillbaka till listan