Sö 286

Södermanland: Botkyrka kyrka


+ {QI * LEGET * ET * NESCIT *
VIR * NOBILIS * HIC * REQIESCIT *÷*
SIT MVNDVS * SORDE *
BIORN : DICTV XPE PRE[C]OR TE} ÷

[k]ar[l +] (k)[æ](r)(þ)(i) ÷ stin + i(f)[(t)]iR + biorn + fren[t]a + sæn + su[en]s + sun + -k + [be](n)k(f)ri[þa +] i ha[im]a[rbu] +

---(u)bu (+) hans + ha(r) + [lik](r) [+] han + yn(t)i + s[t]eni + þei[m]i + bank(f)riþi a[t] (+) [k]a(r)-h----[r + su]n sin +

Den som läser och är okunnig [ må veta att ] en ädel man vilar här. Jag beder dig, Kristus, att du må säga: "Han, Björn, må vara ren från [ syndens ] orenhet"

Karl gjorde stenen efter Björn, sin frände, Svens och Bänkfrids son i Hammarby,
... hans. Här ligger han under denna sten. Bänkfrid efter ... sin son.


Denna gravvård av ett massivt stenblock tillhugget som en kyrka stod ursprungligen på Botkyrka kyrkogård, men finns nu i Historiska museet i Stockholm. Den numera delvis svårlästa inskriften berättar på latin och i runor om Björn, som på 1120-talet lät bygga den första kyrkan i Botkyrka åt sin bror, den helige Botvid, som lidit martyrdöden.

Foto © Christer Hamp 2014-12-26

Tillbaka till listan