Sö 289

Spåntorp, Hamra, Botkyrka socken


biurn · auk · hu... (r)i^s(þ)(u) s(t)(n) þ--a i(f)tiR kil(b)--... ...ur · -in kuþ h--l... ...u

Björn och Holm- reste denna sten efter Kättilbjörn[?], sin fader. Gud hjälpe själen.


Runstenen står bland husen i södra delen av Hamra gård, 1 km nordost om Tumba station. Den stod ursprungligen vid en väg 3 km åt sydväst.

Foto © Christer Hamp 2020-08-26