Sö 288

Södermanland: Hågelby, Botkyrka socken


sibi auk · iurun auk · þurkun · auk inkikirþr · þau : sustkyn ---(u) raisa · stain · þinsa · ibtiR · tia faþur sin auk| |kuþ(m)uþ · at bunta sin kuþ hialbi sial hans ·

Sibbe och Jorun och Torgunn och Ingegärd, de syskonen läto resa denna sten efter Tjarve (?),sin fader, och Gudmod efter sin make. Gud hjälpe hans själ.


Runstenen står rest på östra sidan om Hågelby gård, utanför slottsmuren.

Foto © Christer Hamp 2020-08-26