Sö 311

Södermanland: Holmfastvägen, Södertälje


hulfastr + lit + braut + ruþia + aftR + ik----(þ)i + mu(þ)-r + sina + ku-- + -r-a... + sina +

Holmfast lät röja väg efter Ingegerd [?] sin goda moder ...


Ristningen finns på en bergvägg på södra sidan om Holmfastvägen i Södertälje, strax väster om Rungatan. Vägen har alltså fått namn efter ristningens Holmfast. Ristningen hänger ihop med Sö 312 och 313 som fortsätter åt höger.

Ristare: Östen 1 (S)(P)

Foto © Christer Hamp 2021-03-24

Tillbaka till listan