Sö 312

Södermanland: Holmfastvägen, Södertälje


hulfastr lit × braut × ryþia × auk × bro kiara iftiR gam-- × faþur × sin × sum × byki| |i : nesby × kuþ × hialbi ant hans aystain

Holmfast lät röja väg och göra bro efter Gamal, sin fader, som bodde i Näsby. Gud hjälpe hans ande. Östen [ristade].


Ristningen finns på en bergvägg på södra sidan om Holmfastvägen i Södertälje, strax väster om Rungatan. Vägen har alltså fått namn efter ristningens Holmfast. Ristningen hänger ihop med Sö 311 till vänster och 313 till höger.

Ristare: Östen 1 (S)(P)

Foto © Christer Hamp 2021-03-24

Tillbaka till listan