Sö 32

Södermanland: Skåäng, Vagnhärads socken


I mitten:

harija hleugazt

I slingan:

skanmals auk × olauf × þau × litu × kiara × merki × þausi × eftiR × suain × faþur × sin kuþ × hialbi salu hans

Skamhals och Olof de lät göra dessa minnesmärken efter Sven, sin fader. Gud hjälpe hans själ.


Stenen restes på sin nuvarande plats 1956. Raden i mitten av stenen är skriven med den äldre runraden och består av två namn. Namnet Harija förekommer även på kammen från Vimose (DK Fyn 19). Namen kan beteckna stammar eller personer av respektive stam. Den runinskriften är lite egendomlig. Enligt min egen translitteration ovan innehåller den två runor ur den vikingatida runraden, medan Rundata tolkar de två tecknen som skiljetecken och får inskriften till

harija leugaz

Drakslingan och runorna i den är från vikingatiden.

Foto © Christer Hamp 1994-06-22