Sö 324

Södermanland: Åsby, Helgarö socken


: umal * auk : hlr(a)Rnla : rais(t)e : stain (þ)ans : at aur(m)R usa : fauþra : stuol : auk : kul : rbkas tin hs=bt : abka : sin :

... reste denna sten efter ... fader ...


Det ristade stenblocket ligger vid östra vägkanten vid Åsby, en och en halv kilometer nordväst om Helgarö kyrka. Runristningen finns på blockets östra sida (översta bilden). Texten har inte fått någon rimlig tolkning, och är troligen gjord av någon icke runkunnig person, som bara har lyckats kopiera delar av en normal inskrift.

Foto © Christer Hamp 2013-04-01