Sö 327

Södermanland: Göksten (Näsbyholm), Härads socken


... (i)uraRi : kaum : isaio : raisti : stai : ain : þansi : at : : þuaR : fauþr : sloþn : kbrat : sin faþu... ul(i) * hano : msi +

Roar, Gumes son, reste denna sten efter Audar, Slodes fader och efter sin fader. Guld han i semgallernas land skiftade


Ristningen är gjord på ett stort flyttblock som ligger i en beteshage 5 km väster om Strängnäs, 500 m norr om väg 900 och 300 m öster om väg 371. På vikingatiden fanns här ingen väg, men väl farbart vatten alldeles intill stenen. Ristningen är en efterbildning av den som finns på Ramsundsberget 18 km åt nordväst (Sö 101). Där finns liksom i förlagan bilder ur sagan om Sigurd Fafnersbane. Stilen i bilderna är så egendomligt modern att jag hade varit säker på att den var gjord på 1900-talet om den inte hade varit känd och dokumenterad sedan 1600-talet.
Rundata har ingen tolkning av texten, och i Södermanlands runinskrifter är det enda tolkningsförsöket, det som återges ovan, av Sophus Bugge, som själv kallar det "ett mycket vågat försök".

Foto © Christer Hamp 2015-04-06