Sö 328

Södermanland: Tynäs, Strängnäs landsförsamling


þurulfR × auk × untrlauh : þau : raistu × stina × þasi auk × bru × kia(r)(þ)(u) -(t) (k)u(þ)ui × faþur : sin buanta × asu ×

Torulv och Underlög reste dessa stenar och gjorde bro efter Gudver, isn fader, Åsas make


Runstenen står rest på en kulle tillsammans med en annan sten utan inskrift, på södra sidan om Tynäsvägen på Tosterö, en dryg kilometer öster om Strängnäs domkyrka.

Foto © Christer Hamp 2015-04-06