Sö 332

Södermanland: Skämby, Åkers socken


...-þb-urn * lit * kira * mirki * þ-si ...-... ...u-mlaug sun -in

Gudbjörn lät göra dessa minnesmärken efter Holmlög, sin son


Det runristade blocket ligger i skogskanten väster om byn Skämblylöt, på västra sidan om ett öppet fält. Intill det finns Sö 331.

Foto © Christer Hamp 2013-04-01