Sö 331

Södermanland: Skämby, Åkers socken


biriR * auk * -(u)(l)ma * litu * kera * mari * þisa * at * hulma ** sun * sin * koþan * hulmnui * tutr sia * kuþ * hialbi * s(i)(l)u * þaiRa

Birger och Holma lät göra dessa minnesmärken efter Holme, sin gode son, [och efter] Holmvi, sin dotter. Gud hjälpe deras själ!


Det runristade blocket ligger i skogskanten väster om byn Skämblylöt, på västra sidan om ett öppet fält. Intill det finns Sö 332.

Foto © Christer Hamp 2013-04-01