Sö 358

Södermanland: Slottsskolan, Eskilstuna


...--f :: br...

-


Fragmentet av runstenen ligger bakom Sö 357 på Slottsskolans skolgård. Båda stenarna anträffades vid grävningar på platsen för gamla klostret i Eskilstuna.

Foto © Christer Hamp 2013-03-31