Sö 359

Södermanland: Åda, Trosa-Vagnhärads socken


• arulfr • auk • kamal • auk • sbiuti • þair • litu • heli • hakua • eftir • rukuat • faþur • sin • kuþan

Arnulv och Gammal och Spjute, de lät hugga hällen efter Rogvat, sin gode fader


Runinskriften är huggen på en berghäll vid en väg som numera är avstängd för biltrafik, i västra delen av Trostorp, någon kilometer sydost om Trosa landskyrka. Ristningen upptäcktes 1928. Intill den finns runhällen Sö 39 och på andra sidan om vägen runstenen Sö 36.

Foto © Christer Hamp 2012-09-30