Sö 360

Södermanland: Bjuddby, Blacksta socken


: þurstin : reisti : stin : þisi : iffir : bruuR : sin þurbn *: sun : ru-ts : farit : uas i : far-nki :

Torsten reste denna sten efter sin broder Torbjörn, Ruts son. Han hade farit ...


Runstenen står rest på västra sidan om väg 221 öster om Vadsbro. Ristningen är utförd av en ovan ristare, och textens slut har inte kunnat tolkas.

Foto © Christer Hamp 2007-09-30

Tillbaka till listan