Sö 366

Södermanland: Yttervalla, Frustuna socken


...sa i · at...
...rþr...

-


Två fragment av en runsten finns i taket till en jordkällare söder om det södra huset i Yttervalla. Fragment A sitter nära ingången till vänster och fragment B längst in, något till höger om mitten. Enligt fastighetsägarna vill Riksantikvariämbetet gärna riva källaren för att leta efter fler fragment.

Foto © Christer Hamp 2018-10-14