Sö 367

Södermanland: Släbro, Nyköpings socken


hamunr : ulfR raisþu : stain : þinsi : efti : hrulf : faþur : sin : ayburg : at : unir sin þaiR otu : by : slaiþa:bru + fraystain : hrulfR o=þrutoR þiakna

Håmund [och] Ulf reste denna sten efter Rolf, sin fader, Öborg efter sin man. De ägde byn Släbro, Frösten och Rolf, dugande män.


Runstenen står rest vid Släbro, i sluttningen mot Nyköpingsån, intill Sö 45, 300 m norr om Regeringsvägens västra ände.

Foto © Christer Hamp 2013-03-29