Sö 41

Södermanland: Björke, Västerljungs socken


tati + iok + eftiR + faþur + sin × skaka × mirki| |it + mikla + man + (i)auRn

Tate högg efter sin fader Skakke det stora minnemärket. Man ska alltid höra talas om det.


Runinskriften är huggen i en berghäll norr om Björke gård, mellan en beteshage och järnvägen strax öster om bron över järnvägen.

Foto © Christer Hamp 2012-09-30