Sö 42

Södermanland: Gillberga, Västerljungs socken


sigualti : r[aisti ... ... ...kil * br]utia : sin

Sigvald reste ... sin rättare


Runstenen står på gräsmattan några meter framför bostadshuset på Gillberga, 500 m söder om Norrby. På 1600-talet satt den i en mur, troligen en husgrund, på 1800-talet revs huset och stenen restes, på 1900-talet hade den fallit omkull och låg vid en väg strax söder om Gillberga.

Peka på bilden för att se ristningen ifylld!

Foto © Christer Hamp 2012-09-30

Tillbaka till listan