Sö 42

Södermanland: Gillberga, Västerljungs socken


Foto © Christer Hamp 2012-09-30