Sö 48

Södermanland: Stigtomta kyrka


× uiglaikR × auk × kiuli × auk × helgi × auk × iulfastr × þeiR × raistu × stain eftiR × þorbiarn

Viglek och Gylle och Helge och Igulfast, de reste stenen efter Torbjörn.


Stenen är inmurad i kyrkans grund på södra sidan, synlig utifrån.

Foto © Christer Hamp 2004-10-02

Tillbaka till listan