Sö 52

Södermanland: Märings spång, Bettna socken


faraukiR : rais(t)[i : stain : þina]si : [a]t : ulaif : faþur sin han : at : kaiR[uni]

Freygeir reste denna sten efter Oleif, sin fader. Han ägde Geirun


Runstenen står rest på vägens norra sida vid västra brofästet till den bro som går över Mälsundet i sjön Långhalsen. "Ägde" betyder i det här fallet "var gift med".

Foto © Christer Hamp 2007-07-07

Tillbaka till listan