Sö 54

Södermanland: Bjudby, Blacksta socen


þurstain : auk : aystain : auk : natfari : raistu : stain : at : finuiþ : auk : ulif : þurkil buruþr sin uaru * aliR * uikiks * suniR latburniR * man * litu * rita * stain stainkil * rist * runaR

Torsten och Östen och Nattfare reste stenen efter Finnvid och Olev, Torkel, sin broder. Lantborna män lät resa stenen, var alla Vikings söner. Stenkil ristade runorna.


Runstenen står rest 50 m söder om avtagsvägen till Blacksta från väg 221

Ristare: Stenkil (S)

Foto © Christer Hamp 2007-09-30

Tillbaka till listan