Sö 55

Södermanland: Bjudby, Blacksta socken


þorstain (l)(i)... ...sa : stain : þena : ... sik : sialfan : auk : sun : sin : hefni : uaR til : enklans : ukr : trenkr : farin : uarþ : þa * haima : at : harmi tauþr kuþ hialbi : sialu : þaima bruni : auk : sloþi : þaiR ...(u) stan þena

Torsten lät resa denna sten efter sig själv och sin son Hävner. Till England hade den unge kämpen farit, dog sedan sorgligen hemma. Gud hjälpe deras själar. Brune och Slode ristade denna sten.


Runstenen står rest ett par hundra meter öster om Sö 54, i en skogsbacke 50 m söder om vägen mot Blacksta

Ristare: Slode (S), Brune (S)

Foto © Christer Hamp 2007-09-30

Tillbaka till listan