Sö 66

Södermanland: Sköldinge kyrka


+ hiar : ritiR : kulaifr : ok : ... ... : kuþ : biarhi : sial : hans ×

Här reser Gudlev och ... Gud hjälpe hans själ


Stenen står på kyrkogården, några meter innanför ingången. Övre bilden visar stenens framsida med runinskriften, undre bilden visar stenens baksida, som är utan text.

Foto © Christer Hamp 2015-06-21