Sö 70

Södermanland: Hedenlunda, Vadsbro socken


[kitil]haufþi : auk : stinktil : þaiR : raistu stin [:] þansi : at : sikitl : bru[þur sin] sinalR : sunR : ulaufR ·

Kättilhövde och Stenkättil, de reste denna sten efter Sigkättil, sin broder, Olovs raska söner


Runstenen står rest i parken vid Hedenlunda slott 8 km söder om Flen. Enligt skylten vid stenen är Olov i det här fallet ett kvinnonamn.

Foto © Christer Hamp 2016-08-21