Sö 71

Södermanland: Hansta, Västra Vingåkers socken


...----k--(r)nur þasi (i)f(t)iR ----fau(r) + si(u)--... ...ariul-r

... denna efter ... sin fader ... Härjulf


Runstenen står rest på en kulle på norra sidan om Gustavsbergsvägen ett par kilometer väster om Vingåkers samhälle.

Foto © Christer Hamp 2015-04-05