Sö 75

Södermanland: Vrena kyrka


niniR : auk : tiþkum : raistu : stain : at : ulf : bruþur sin

Nenni och Tidkume reste stenen efter Ulf, sin broder


Stenen är inmurad i kyrkans västra vägg, synlig från utsiadn.

Foto © Christer Hamp 2015-04-03

Tillbaka till listan