Sö 74

Södermanland: Ålsäter, Västra Vingåkers socken


¤ þuraaR : raisti : stain : þansi : at : sun : sin : kurR : auk : kiarþi : sbankaR : ufiR * sun :

Torer reste denna sten efter sin son Gyrd och gjorde spänger över sonen


Runstenen står vid Ålsäter, vid en mindre väg ett par hundra meter sydväst om väg 591, 7 km väster om Katrineholm. Tidigare stod den vid vägen omkring 20 meter öster som sin nuvarande placering, som den fick 1995. För att hedra sonens minne har Tore lagt spänger, alltså broar, över sanka avsnitt av vägen.

Foto © Christer Hamp 2015-04-05