Södermanland: Tumbo kyrka


Sö 84 Sö SB 1965;12 Sö 82

Foto © Christer Hamp 2007-05-31

Tillbaka till listan