Sö SB 1965;12

Södermanland: Tumbo kyrka


: ormr : auk : faskr : auk : þora :* litu : raisa : at : uifa : brour : sin :

Orm och Fastger och Tora lät resa [stenen] efter Vive sin broder


Stenen står på insidan av kyrkogårdsmuren intill ingången. Den hittades 1963 då kyrkan reparerades. Den hade lagts som underlag för kyrkans södra mur vid kyrkobygget omkring år 1200.

Foto © Christer Hamp 2007-05-31

Tillbaka till listan