Sö 85

Södermanland: Västerby, Tumbo socken


: ansuar : auk : ern... ... [: faþur sin : han : enta]þis : ut i : krikum (r)uþr : ---...unk------an-----

Ansvar och Ärn... [reste denna sten efter ... ] sin fader. Han dog ute i Grekland ...


Runstenen står i en trädgård i Västerby 3 km nordväst om Tumbo kyrka

Foto © Christer Hamp 2016-03-28